Dugnad

Her vil all ny info om dugnader og  tiltak komme – og vi skal forsøke å legge ut så mye og så ofte info som mulig – etter hvert som ting skjer – med nyeste info øverst. :

26. Mars : Onsdagsdugnadene er i gang igjen! Det er nå spesielt fokus på å få brygger og utstyr i stand til det begynner å røre på seg i havnen.  Møt opp !! I tillegg til god innsats for foreningen kan vi love et par hyggelige timer i hyggelig selskap!

Kontakt havnesjef ved spørsmål

9. September : Havnesjefen organiserer nå dugnader hver Onsdag kl 1800. Dette for å gjennomføre de siste delene av reguleringsplanen fra utbyggingen, og for å gjøre havnen «ship-shape» for vinteren og neste år. Et stadig tilbakevendende problem er alle jollene som ligger (og ligger og ligger) i havnen. En del av dem har ikke vært ute på noen år, det tar jo et par år for et bjørketre å vokse såpass som dere ser på bildet under… Dette har vært tatt opp med jevne mellomrom. Nå blir de jollene vi ikke greier å finne eier til – eller om ikke eierne melder seg etter mail/hjemmesideoppslag nå – fjernet fra havnen.

Noen som drar kjensel på noen av disse :

Noen kjente

Og disse har nok ikke vært utenfor Saltholmen på noen år 🙂

Ikke helt sjoedyktig Jolle med bjørk

10. Mai : Styret kan fornøyd konstatere at utbyggingen er fullført!!! Og takker alle som har bidratt underveis – resultatet har blitt meget bra!

8. April : Det er gjennomført flere dugnader med god innsats og godt oppmøte – og ikke minst trivelig stemning! Vi venter på noen nye utliggere – ellers begynner det å bli ferdig!

Det er nå foretatt loddtrekning (behørig med 2 styremedlemmer og revisor) for de plasser som skal fordeles på den måten. Info om loddtrekning og nye nummer på plassene sendes ut i disse dager.  I det nye nummersystemet er Brygge A = østre brygge, B= Midtre og C = Vestre. Oddetallsnummer er på østsiden av bryggene og partallsnummer er på vestsiden av bryggene. Vi vil også utstede nye andelsbevis til alle plassinnehavere i havnen. Vi regner med å ha dette på plass før årsmøtet.

3. Mars : Hoveddelen av bryggemonteringen gjøres denne uken -deretter er mye opp til oss selv! Det innkalles til noen dugnader utover – et par av dem etter prinsippet «monter din egen bryggeplass :)» (Se eget punkt på forsiden av hjemmesiden)

20. Februar : Mudring avsluttet – de nye brygge-elementene har ankommet og er i ferd med å «sjøsettes» med kraner. Tilløp til litt dramatikk da bilen med det lengste (22m!) brygge-elementet satte seg fast på tur ned Saltholmveien, og mistet servo-kraft

Bildet under viser kranene i arbeid – men minner også om at «båtpuss-solen» ikke er langt unna…..

Det aller viktigste til sist : En stor takk sålangt til bryggegjengen – gutta har gjennomført en kjempejobb !!!

Nye brygger kommer

5. Februar : Mudringsfirmaet melder at vi er i sluttfasen av mudringen – sannsynligvis ferdig denne uken. Under et nærbilde av mudringsprammen (for de som ikke stadig er nedom havnen for å følge med:), samt et «stemningsbilde» av en del av moringene som er tatt opp under mudring

Naerbilde lekterMoringer ny

15. Januar : ENDELIG! Vi er i gang med mudringen… Følg med her på siden!

Mudring_1_140114   Mudring_2_140114

Arbeidet med omflytting og merking med nye nummer på østre brygge er også fullført!

30. Desember : Alt var klart fra vår side som det framgår av bildet under – men værgudene var ikke klare! Slik som lavtrykk og vind har stått i kø har det hittil rett og slett ikke vært hverken forsvarlig eller mulig med mudring. Vi kommer med info her på siden så fort det skjer noe!

13. Desember : Bryggene er flyttet for første del av mudringen – se bilde under! (den innerste båten vil nok ha litt problemer med å komme ut de første dagene 🙂 )

Klart_for_mudring

2. Desember : Det ser nå ut til at de siste detaljer (krav fra det offentlige) er på plass i løpet av uken, og at vi nå kan begynne med det praktiske arbeidet. Det har vært noen større og mange mindre saker å forholde seg til i bakkant av reguleringsplanen – dette har nok vært noe mer omfattende og krevende enn det styret hadde sett for seg på forhånd:) «Bryggegjengen» har planen klar for gjennomføring. Mudring er bestilt – og kan starte såfort endelig offentlig igangsettelsestillatelse foreligger. Brygger er også bestilt. Dette blir bra! Styret har arbeidet seg gjennom ventelisten – og det gjenstår nå kun èn plass for salg – tilbudet om denne ligger nå hos et medlem med ventelisteplass mellom 40 og 50. Denne siste plassen er mao solgt i løpet av kort tid. Vi har med dette fått tilbudt plass til svært mange av våre ventelistemedlemmer som har vært tålmodige og ventet i lang tid!

21. Oktober : Reguleringsplaner klare! Avtale om mudring inngås nå, og mudring iverksettes såfort mulig etter 1. November. Alle båter må derfor være ute eller oppe av havnen til denne dato. Det inngås også endelig avtale om levering av brygger m/ nødvendig tilbehør i løpet av de kommende ukene.

19. September : Reguleringsplanen har nå passert politisk behandling og godkjenning i de respektive kommuner og det arbeides nå med «teknisk tilrettelegging» – planer, dokumenter og underlag tilrettelegges slik at de kan bli en integrert del av de respektive kommuners planer. Link kommer såfort klart.

Salg av plasser går helt etter planen. Det er kun få plasser igjen, etter hvert som vi har arbeidet oss nedover de forskjellige «ansiennitets»listene. Her vil vi være helt i mål i løpet av kort tid.  (Vi minner igjen om :Det er de datoer for innbetalingsforfall som står på de enkelte brev som gjelder – ikke de fellesdatoer som tidligere er stipulert! Dette pga at tilbudsbrev blir sendt ut fortløpende etter listerekkefølge etter hvert som medlemmer takker ja eller nei til tilbud)

Styret starter nå opp med det konkrete utbyggingsarbeidet.

4. September : Reguleringsplanen m/ tilhørende høringsinnspill har nå passert respektive kommuners tekniske utvalg. I begge kommuner med positiv innstilling til de respektive kommunestyrer. I begge kommuner ser det ut til at saken behandles i kommunestyremøter den 12. September

21. August : På styremøtet i båtforeningen blir det konstatert at salget av alle typer båtplasser går helt etter planen, og i ordnede former ihht de forskjellige «ansiennitetslister».  Husk at det er de datoer for innbetalingsforfall som står på de enkelte brev som gjelder – ikke de fellesdatoer som tidligere er stipulert! (Dette pga at tilbudsbrev blir sendt ut fortløpende etter listerekkefølge etter hvert som medlemmer takker ja eller nei til tilbud). Sluttbehandlingen i kommunene på høringsuttalelser og våre svar på disse skal – om alt går etter de kommunale planer – skje helt i slutten av august i begge de berørte kommuner.

12. Juni : Det er avviklet møter med begge de berørte kommuner vedrørende de høringsinnspill som har kommet. Vi mener og tror fortsatt at vi på en god måte skal imøtekomme disse innspillene. Årsmøtet fikk også en kort orientering om dette

April / Mai -12 : Etter at reguleringsplanen – endelig – var ferdig behandlet i de to kommuner ble denne sendt på høring, med frist i midten av April. Det kom inn 3 uttalelser i Råde og 11 i Fredrikstad. De fleste av disse kom fra standard høringsinstitusjoner som Jernbanverket(!) og Fiskeridirektoratet etc, og styret har også gitt tilbakespill til Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

4 innspill kom fra gode naboer til Båthavnen, og disse har styret behandlet særskilt og gitt de nødvendige tilbakemeldinger – vi tror og håper til alle parters tilfredshet.

April -13 : Ting har tatt tid – her er orienteringen fra medlemsmøtet 11/4 -13, hvor trådene ble samlet helt tilbake til 2005(!) og det ble orientert om veien videre

Nov – 11 : Den opprinnelige mudringstillatelse går ut 14. Mai 2013. Grunnet forsinkelsen ved reguleringsarbeidet sender styret søknad til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen om utsettelse av frist til 14. Mai 2014, samt noe økning av muddermassen.  Dette godkjennes av Fylkesmannen samme måned

Nov – 11 : Reguleringsarbeidet har vært en krevende prosess på mange måter – her er saksdokumentene fra de to berørte kommuner som ble behandlet første gang i Nov/Des 2012, og for annen gang i Feb 13. Her er linker til saksdokumentene i de to kommunene :

Råde kommune – alle dokumenter

Fredrikstad kommune :
Referat fra planutvalget og rådmannens innstilling

Samlet planbeskrivelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *