Historie

Saltnes Båtforening ligger ved Saltholmen, i Saltnes, Råde komune. Saltnes Båtforening ble stiftet den 13. juli 1968.

Foreningen har pr 1.1.2011 287 medlemmer. Foreningen disponerer 191 bryggeplasser. Foreningen disponerer klubbhus som er lokalisert i havneområdet.