Historie

Saltnes Båtforening ligger ved Saltholmen, i Saltnes, Råde komune. Saltnes Båtforening ble stiftet den 13. juli 1968.

Foreningen har pr 1.1.2021 325 medlemmer, og den disponerer 220 bryggeplasser. Foreningen disponerer klubbhus som er lokalisert i havneområdet.