Utleie

Medlemmer av Saltnes båtforening har fortrinnsrett til leie av båtplasser.  All utleie skal formidles via styret. Styret anbefaler følgende utleiepriser for sesongen 2023:

  • Små plasser Kr 5.000,-
  • Store plasser Kr 6.000,-

Vi ber om at flest mulig melder inn behov for leie eller utleie til havnesjef før påsken 2021. Styret er klar over at dette selvfølgelig ikke er mulig for alle, da behov kan oppstå senere, og ber i slike tilfeller om at havnesjef kontaktes så fort (ut)leiebehov oppstår.

Last ned og fyll ut :   ( Word doc-format) Utleie-leie skjema SBF 2023 – Mal

(PDF-format)           Utleie-leie skjema SBF 2023 – Mal

Skjema leveres ferdig utfylt enten på e-post til havnesjef@saltnesbf.no eller legges i den postkassen på bua i havnen som benyttes til betaling av rampe.

Skjemaet fylles ut på følgende måte :

A. Ønsker du å leie ut – og har ikke leietager «på hånden», trenger du kun å fylle ut de to øverste datofeltene og ditt navn. Dater og signer som utleier nederst på skjemaet

B. Ønsker du å leie ut og har avtale med ett annet medlem av foreningen gjør du som over, og fyller deretter inn navnet på dette medlemmet på linjen under ditt eget navn. Dater og signer som utleier nederst på skjemaet. Leietager trenger da ikke å signere skjemaet.

C. Ønsker du å leie ut og har avtale med leietager som ikke er medlem av foreningen gjør du som i pkt A. Dater og signer som utleier nederst på skjemaet.  Leietager må deretter på samme skjema fylle ut den delen av skjemaet som er merket «Jeg ønsker å leie båtplass for perioden», herunder punktet «Tilleggsopplysninger fra de som ikke allerede er medlem» Leietager signerer også (som leietager) nederst på skjemaet

D. Ønsker du å leie plass, har ikke tilbud om plass, og allerede er medlem i SBF, fyller du kun ut de tre første linjene av «Jeg ønsker å leie plass, pluss å datere og signere nederst på skjemaet

E. Ønsker du å leie plass, har ikke tilbud om plass og ikke  er medlem må du også fylle ut punktet «Tilleggsopplysninger fra de som ikke allerede er medlem»