Utleie

Medlemmer av Saltnes båtforening har fortrinnsrett til leie av båtplasser.  All utleie skal formidles via styret. Styret anbefaler følgende utleiepriser for sesongen 2017:

  • Små plasser Kr 5.000,-
  • Store plasser Kr 6.000,-

Last ned og fyll ut «Skjema for leie og utleie» som du finner under.

  • Ønsker du å leie ut plass, men har ikke leietager, fyll kun ut øverste halvdel
  • Ønsker du å leie, men har ikke noen å leie av, fyll kun ut nedre halvdel
  • Har utleier og leietager allerede funnet hverandre, fyll ut begge halvdeler

Om leietager/ønsket leietager ikke er medlem av foreningen, vennligst merk dette i punktet for «Medlemsnummer».  Styret kan da i henhold til foreningens reglement komme til å måtte omfordele ett leieforhold til et medlem istedet. Et leieforhold er med andre ord ikke gyldig før det er godkjent av styret v/ Havnesjef

Her finner du Skjema for leie og utleie

Utfylt skjema mailes til havnesjef Rino Steve på rinosteve@gmail.com, eller legges i postkassen for bruk av rampe/kran på huset i båthavnen.

NB! Båtplasseiere som leier ut sin plass er ansvarlig for å påse at leietaker har ansvarsforsikring.