INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SALTNES BÅTFORENING

ONSDAG 17. OKTOBER 2018 KL 1800 I SALTNES GRENDEHUS

SAK: Forslag til vedtak om fullmakt til styret vedrørende sak om festeavgift.

Dagsorden for årsmøtet :

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Forslag til vedtak om fullmakt til styret vedrørende sak om festeavgift.

Med innkallingen følger det også en kort orientering om bakgrunnen for møtet, og forslag til vedtak. På grunn av sakens natur legges dette ikke ut åpent her på foreningens infoside

Har du som medlem av foreningen ikke mottatt full innkalling pr e-post og ønsker denne, ta kontakt på post@saltnesbf.no, eller direkte med en av styrets medlemmer.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Tomme hengere må fjernes !

Hovedtyngden av båtopptak kommer nå de nærmeste ukene. Det er på tross av oppfordringer fra styret fortsatt mange tomme hengere hensatt i havnen – disse må stadig flyttes på av havnesjef & co for å frigjøre plass.

Tomme hengere må nå fjernes – ta kontakt med havnesjef om du har spørsmål !

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Det lakker og lir ubønnhørlig….

Datoer for opptak i høst er satt til :

Lørdager : 1/9 ; 8/9 ; 15/9 ; 29/9 og SISTE DAG : 13/10

Tirsdager : 4/9 ; 11/9 og 18/9

Havnesjefen henstiller til alle medlemmer om å benytte de oppsatte datoer. Kontakt havnesjef ved spørsmål

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nye e-postadresser til Båtforeningen

Som varslet i årsberetningen er nå foreningens e-postadresser endret.

Ny generell adresse er : post@saltnesbf.no

Andre i styret når du på :

leder@saltnesbf.no

havnesjef@saltnesbf.no

kasserer@saltnesbf.no

(Tidligere mailadresse lever videre en god stund og alt som kommer dit videresendes til post@saltnesbf.no)

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Til medlemmene i Saltnes Båtforening!

I henhold til §36 i foreningens vedtekter, er det styret som skal administrere og godkjenne utleie av båtplasser. Styret får en god del henvendelser fra både medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker å leie plass, det er derfor viktig at styret til enhver tid har oversikt over ledige plasser i sesongen.

Vi henstiller til alle som ikke benytter sin båtplass å gi styret beskjed om de har leid ut eller skal leie ut.

Om noen skulle bestemme seg for en utleieløsning senere i våres vennligst gi styret beskjed så raskt som mulig etter at beslutningen er tatt.

Skjema for melding av utleie og ønske om leie finner du på foreningens infoside : http://saltnesbf.no/Melding.pdf

Mer info om utleie/leie kan du finne på samme sted : http://saltnesbf.no/?page_id=13

Dersom styret ser at det er mange ledige plasser etter St. Hans, vil vi ta kontakt med eierne.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Saltnes Båtforening

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Følg med – tyver på ferde!

Vi ber alle om å være oppmerksomme – alle har vel sommerens beklagelige hærverk friskt i minne…

Nå melder havnesjef om mistenkelig aktivitet og hendelser i båthavner rundt oss – blant annet tyveri på Makrellrød.

Vi ber derfor alle om å følge med både på egen båt og ellers i havnen !

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Ferdsel i havnen – ta hensyn!

En god ting kan ikke gjentas for ofte : Styret minner om sakte og hensynsfull fart ved ut- og innseiling i havnen – 5 knop fra skiltingen ute og 3 knop inne i selve havnen. Vis hensyn og godt sjømannskap!

Styret har arbeidet opp mot både kystverket og kommunen for å få merket skjæret ved innløpet på en skikkelig måte. Uten at noen vil ta ansvaret for dette. Styret har derfor under vurdering om foreningen skal gjøre en egeninnsats her.

Vi oppfordrer i tillegg alle til å bidra til gode og positive tilbakemeldinger om fartsbegrensning i havnen også til våre aller yngste sjøfarende – ofte oppsatt med små joller – alt skal læres 🙂

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Feil ved nedlastning av PDF-dokumenter – tips til løsning

Noen av våre medlemmer melder om feil ved nedlastning av PDF-dokumenter fra foreningens infoside. Vi har testet litt fram og tilbake – og greier kun å gjenskape feilen ved nedlasting til maskin med Windows 7 operativsystem OG Internet Explorer nettleser. Nedlasting fungerer normalt til W-8, Android og MAC.

De viser seg at W7 i kombinasjon med Internet Explorer på en 64b-plattform ikke lenger fungerer med all annen nyoppdatert programvare. Alt blir gammelt etter hvert…. Derimot er det testet og det fungerer utmerket på en W7-plattform med f.eks Google Chrome.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Medlemsskap i Saltnes Båtforening

Vi får mange spørsmål om opptak som medlem i Saltnes Båtforening. I henhold til Årsmøtevedtak av 2013 ble det besluttet at man igjen skal åpne for opptak av nye medlemmer.

Som medlem i Båtforeningen har man tilgang til alle de fellesgoder foreningen kan tilby i havnen, som f.eks førsterett på leie av båtplass, kran og rampe, parkering og båtopplag. Alt i henhold til de regler som gjelder for foreningens medlemmer

For eventuelle nye medlemmer nå, gjøres det oppmerksom på at havnen nå har maksimal størrelse, og at ventetid på «fast plass» derfor kan blir lang.

 

Skrevet i Nyheter | 1 kommentar