Innkalling til årsmøte i Saltnes Båtforening

Til medlemmene i Saltnes Båtforening.

Det innkalles til:                                       ÅRSMØTE

Onsdag 12. juni 2019 kl.19.00

I Saltnes Grendehus

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning
  4. Regnskap: Resultatregnskap – Revisjonsberetning –  Budsjettforslag
  5. Valg av tillitsmenn: Valgkomitéens innstilling deles ut under møtet
  6. Innkomne forslag
    1. Forslag til justering av enkeltpunkter i foreningens lover (forslag fra styret)
    2. Forslag til justering av havnereglement (forslag fra styret)

 

Innkalling med årsmøtedokumenter er sendt medlemmene pr e-post. De blir derfor i år ikke lagt ut åpent for nedlasting her på foreningens infoside. Om du ikke har mottatt innkallingen – ta kontakt på post@saltnesbf.no eller på tlf 95015032

Med vennlig hilsen

SALTNES BÅTFORENING

Styret

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Her er datoene for båtutsetting :

Tirsdager : 21/5, 28/5, 4/6, 18/6

Lørdager : 25/5, 8/6, 15/6, 22/6

Ved spørsmål / avtale kontakt Thor på 45251878 eller Rino på 48081514

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Feil i foreningens regnskapssystem

Til medlemmene i SBF

Siste fra vår kasserer : Feilen er nå rettet – og alle skal ha mottatt like mange kreditnotaer som fakturaer. Alt som ble mottatt i løpet av helgen kan makuleres – det er kun den kontingentfakturaen som ble utsendt i Februar som gjelder! 

******

Vi har en alvorlig systemfeil i vårt regnskapssystem som har medført at systemet i løpet av dagen har automatisk produsert en rekke doble og triple kontingentfakturaer. Vi har forsøkt å sende ut kreditnotaer til medlemmene – med den konsekvens at systemet  på egen hånd umiddelbart produserer og sender ut en ny faktura til medlemmene pr mail.

Vi beklager – og må avvente videre feilretting til vi får hjelp av systemleverandør mandag / tirsdag. Vennligst se bort fra alle fakturaer og kreditnotaer dere har mottatt i løpet av dagen.

Vi er som dere forstår klar over feilen – vennligst ikke send flere varslingsmailer til vår kasserer 🙂

God helg til alle!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nytt skjema for utleie / leie av plasser i 2019

Styret fortsetter forbedringsarbeidet med utleie / leie av plasser. Nytt skjema for leieformidling er nå sendt ut til alle medlemmer pr e-post.

Skjemaet kan medlemmer og ikke-medlemmer også finne her på foreningens infoside – under menypunktet «Utleie»

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nye e-postadresser til Båtforeningen

Som varslet i årsberetningen er nå foreningens e-postadresser endret.

Ny generell adresse er : post@saltnesbf.no

Andre i styret når du på :

leder@saltnesbf.no

havnesjef@saltnesbf.no

kasserer@saltnesbf.no

(Tidligere mailadresse lever videre en god stund og alt som kommer dit videresendes til post@saltnesbf.no)

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Til medlemmene i Saltnes Båtforening!

I henhold til §36 i foreningens vedtekter, er det styret som skal administrere og godkjenne utleie av båtplasser. Styret får en god del henvendelser fra både medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker å leie plass, det er derfor viktig at styret til enhver tid har oversikt over ledige plasser i sesongen.

Vi henstiller til alle som ikke benytter sin båtplass å gi styret beskjed om de har leid ut eller skal leie ut.

Om noen skulle bestemme seg for en utleieløsning senere i våres vennligst gi styret beskjed så raskt som mulig etter at beslutningen er tatt.

Skjema for melding av utleie og ønske om leie finner du på foreningens infoside : http://saltnesbf.no/Melding.pdf

Mer info om utleie/leie kan du finne på samme sted : http://saltnesbf.no/?page_id=13

Dersom styret ser at det er mange ledige plasser etter St. Hans, vil vi ta kontakt med eierne.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Saltnes Båtforening

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Følg med – tyver på ferde!

Vi ber alle om å være oppmerksomme – alle har vel sommerens beklagelige hærverk friskt i minne…

Nå melder havnesjef om mistenkelig aktivitet og hendelser i båthavner rundt oss – blant annet tyveri på Makrellrød.

Vi ber derfor alle om å følge med både på egen båt og ellers i havnen !

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Ferdsel i havnen – ta hensyn!

En god ting kan ikke gjentas for ofte : Styret minner om sakte og hensynsfull fart ved ut- og innseiling i havnen – 5 knop fra skiltingen ute og 3 knop inne i selve havnen. Vis hensyn og godt sjømannskap!

Styret har arbeidet opp mot både kystverket og kommunen for å få merket skjæret ved innløpet på en skikkelig måte. Uten at noen vil ta ansvaret for dette. Styret har derfor under vurdering om foreningen skal gjøre en egeninnsats her.

Vi oppfordrer i tillegg alle til å bidra til gode og positive tilbakemeldinger om fartsbegrensning i havnen også til våre aller yngste sjøfarende – ofte oppsatt med små joller – alt skal læres 🙂

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Feil ved nedlastning av PDF-dokumenter – tips til løsning

Noen av våre medlemmer melder om feil ved nedlastning av PDF-dokumenter fra foreningens infoside. Vi har testet litt fram og tilbake – og greier kun å gjenskape feilen ved nedlasting til maskin med Windows 7 operativsystem OG Internet Explorer nettleser. Nedlasting fungerer normalt til W-8, Android og MAC.

De viser seg at W7 i kombinasjon med Internet Explorer på en 64b-plattform ikke lenger fungerer med all annen nyoppdatert programvare. Alt blir gammelt etter hvert…. Derimot er det testet og det fungerer utmerket på en W7-plattform med f.eks Google Chrome.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Medlemsskap i Saltnes Båtforening

Vi får mange spørsmål om opptak som medlem i Saltnes Båtforening. I henhold til Årsmøtevedtak av 2013 ble det besluttet at man igjen skal åpne for opptak av nye medlemmer.

Som medlem i Båtforeningen har man tilgang til alle de fellesgoder foreningen kan tilby i havnen, som f.eks førsterett på leie av båtplass, kran og rampe, parkering og båtopplag. Alt i henhold til de regler som gjelder for foreningens medlemmer

For eventuelle nye medlemmer nå, gjøres det oppmerksom på at havnen nå har maksimal størrelse, og at ventetid på «fast plass» derfor kan blir lang.

 

Skrevet i Nyheter | 1 kommentar